Tin Tức Y Khoa

HPV là gì?

HPV là gì?
Có nhiều hơn 100 type HPV có vai trò gây bệnh liên quan đến bệnh lý da và niêm mạc và khoảng 40 type c...

Xét nghiệm cầm máu

Xét nghiệm cầm máu
Xác định định tính hay định lượng mức độ co của cục đông fibrin sau khi máu đã đông trong ống nghiệm t...