Thuốc

Remdesivir điều trị Covid

Remdesivir điều trị Covid
Thuốc Remdesivir 100mg có dạng bột đông khô để pha thành dịch tiêm truyền hoặc dạng dung dịch đậm đặc rồi p...