Tây Y

Remdesivir điều trị Covid

Remdesivir điều trị Covid
Thuốc Remdesivir 100mg có dạng bột đông khô để pha thành dịch tiêm truyền hoặc dạng dung dịch đậm đặc rồi p...