Bệnh lý gan

Xét nghiệm mỡ máu

Xét nghiệm mỡ máu
Xét nghiệm bộ mỡ máu gồm có các xét nghiệm phổ biến như: Cholesterol, Tryglycerid, HDL_Choloesterol, LDL_Ch...