Miễn Dịch

Marker ung thư CEA

Marker ung thư CEA
CEA có thể tăng trong các trường hợp bị ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tụy tạng, nhiễm trùng phổi, hút ...