Bệnh Máu

Xét nghiệm cầm máu

Xét nghiệm cầm máu
Xác định định tính hay định lượng mức độ co của cục đông fibrin sau khi máu đã đông trong ống nghiệm thủy t...

Xét nghiệm mỡ máu

Xét nghiệm mỡ máu
Xét nghiệm bộ mỡ máu gồm có các xét nghiệm phổ biến như: Cholesterol, Tryglycerid, HDL_Choloesterol, LDL_Ch...

Nhóm máu là gì

Nhóm máu là gì
Nhóm máu là nhóm các tế bào hồng cầu, được xác định căn cứ vào các đặc tính kháng nguyên khác nhau