Tất cả sản phẩm

CYCLOFERON tablet (viên)

CYCLOFERON tablet (viên)
Cycloferon được dùng điều trị kết hợp trong các bệnh sau: Viêm gan siêu vi B, C mãn tính, Bệnh Herpes, Nhi...