Ung thư gan

Apxe gan đường mật

Apxe gan đường mật
Apxe gan đường mật là apxe do viêm đường mật lan sang nhu mô gan gây ra. Trước đây ở Việt Nam, người ...