Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020.

 

Theo đó, Bộ tiêu chí có 37 tiêu chí, được chia làm 8 chương.

Chương & Tiêu chí

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

THÀNH  LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH

TC 1.1

Xây dựng, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các Tổ công tác của bệnh viện

TC 1.2

Chuẩn bị chi tiết kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện

TC 1.3

Chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh khi có công bố dịch

TC 1.4

Thực hiện mua sắm dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh

TC 1.5

Chuẩn bị khu vực cách ly cho nhân viên y tế

CHƯƠNG 2

ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN

TC 2.1

Tập huấn cho toàn bộ nhân viên về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc

TC 2.2

Tập huấn đào tạo nhân lực dự bị trong trường hợp thiếu hụt nhân lực chính do dịch bệnh

CHƯƠNG 3

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUNG

TC 3.1

Quy định kiểm soát việc đeo khẩu trang trong bệnh viện

TC 3.2

Mức độ tuân thủ việc đeo khẩu trang

TC 3.3

Vệ sinh tay trong bệnh viện

CHƯƠNG 4

SÀNG LỌC VÀ PHÂN LUỒNG

TC 4.1

Hệ thống biển báo sàng lọc, phân luồng

TC 4.2

Bàn tiếp nhận và phân loại

TC 4.3

Phương pháp kiểm tra thân nhiệt phân luồng người bệnh

TC 4.4

Hệ thống phân luồng cho người đi khám

TC 4.5

Buồng khám sàng lọc

TC 4.6

Buồng cách ly cho ca bệnh nghi ngờ

CHƯƠNG 5

PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

TC 5.1

Áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động khám chữa bệnh

TC 5.2

Khu vực chờ, xếp hàng khám bệnh

TC 5.3

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm

TC 5.4

Chẩn đoán hình ảnh

TC 5.5

Thăm dò chức năng

TC 5.6

Nhà thuốc

TC 5.7

Quầy bán hàng

TC 5.8

Nhà ăn, căng-tin

TC 5.9

Quầy thu viện phí

CHƯƠNG 6

QUẢN LÝ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH

TC 6.1

Quy định hạn chế người nhà người bệnh

TC 6.2

Chuẩn bị khu vực cách ly cho người bệnh chuyển đến từ vùng dịch

TC 6.3

Vận chuyển người bệnh trong bệnh viện

TC 6.4

Bố trí buồng bệnh điều trị nội trú tại các khoa

TC 6.5

Chăm sóc người bệnh nội trú

TC 6.6

Quản lý người bệnh nội trú

TC 6.7

Tăng cường hoạt động tư vấn và khám chữa bệnh từ xa

CHƯƠNG 7

QUẢN LÝ AN TOÀN NHÂN VIÊN Y TẾ

TC 7.1

Hội chẩn giữa các khoa, họp liên khoa và giao ban bệnh viện

TC 7.2

Theo dõi sức khỏe nhân viên y tế

TC 7.3

Quản lý nguy cơ nhân viên dịch vụ thuê ngoài

CHƯƠNG 8

VỆ SINH BỆNH VIỆN

TC 8.1

Quản lý khu vực nhà vệ sinh

TC 8.2

Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc

 

Xem chi tiết tại Quyết định 3088/QĐ-BYT, có hiệu lực từ ngày 16/7/2020.