Xơ gan

Các thuốc gây độc cho gan

Các thuốc gây độc cho gan
Tổn thương gan do thuốc có thể phân lọai: tổn thương tế bào gan, tổn thương đường mật, hoặc tổn thương phố...

Xơ gan mật nguyên phát

Xơ gan mật nguyên phát
Định nghĩa Xơ gan mật chính là một căn bệnh, trong đó đường mật trong gan đang dần bị phá hủy. Mật, m...