Để chẩn đoán nhiễm HCV, sự kết hợp giữa các thông số liên quan đến HCV như Anti-HCV, HCV-RNA và HCVAg là cần thiết. Kết quả của sự kết hợp giữa các thông số này có thể giúp người thày thuốc chẩn đoán nhiễm HCV. 

TT

Anti-HCV

HCVAg

HCV-RNA

Ý nghĩa lâm sàng

1

(-)

(-)

(-)

Không nhiễm HCV

2

(-)

(-)

(+)

Nhiễm HCV với lượng HCV trong máu thấp

3

(-)

(+)

(-)/(+)

- Nhiễm HCV ở giai đoạn sớm

- Nhiễm HCV ở bệnh nhân thiếu hụt miễn dịch

4

(+)

(+)

(+)

- Đang bị nhiễm HCV cấp hoặc mạn

5

(+)

(+)

(-)

- Nhiễm HCV với lượng HCV trong máu thấp

- Viêm gan C giai đoạn hồi phục

6

(+)

(-)

(-)

- Đã từng bị nhiễm HCV nay đã khỏi

- Dương tính giả

- Có kháng thể thụ động trong máu

7

(+)

(-)

(+)

Nhiễm HCV với lượng HCV trong máu thấp


     Trong sàng lọc bệnh nhân nhiễm HCV, Anti-HCV hoặc HCVAg đều có khả năng cho phép dự đoán có virus trong máu, trong khi sự kết hợp giữa anti-HCV và HCVAg cho phép dự đoán có virus trong máu tốt hơn với độ nhạy 96,8%, độ đặc hiệu 100%, giá trị dự báo (+) tính là 100%, giá trị dự báo (-) tính là 99% và độ chính xác là 99,3%.

    Vì vậy, để chẩn đoán và theo dõi nhiễm HCV tốt nhất, cần phải kết hợp giữa Anti-HCV, HCVAg và HCV-RNA.