Gan tự miễn

Các khối u gan

Các khối u gan
Theo Richard Simcock, MBBS, MRCD (Medical progress June 2002) Bệnh gan là một vấn đề thường ...

Trà thuốc chữa sỏi mật

Trà thuốc chữa sỏi mật
Theo Đông y, sỏi mật thuộc phạm vi của các chứng đản chướng, hiếp thống, hoàng đản, kếthung, tích hoàng......