Gan nhiễm mỡ

Trà thuốc chữa sỏi mật

Trà thuốc chữa sỏi mật
Theo Đông y, sỏi mật thuộc phạm vi của các chứng đản chướng, hiếp thống, hoàng đản, kếthung, tích hoàng......