Biến Chứng

Bệnh viêm gan virus D

Bệnh viêm gan virus D
Virus viêm gan D (HDV) được Rizzeto khám phá ra vào năm 1977. Đây là một loại vi khuẩn có cấu trúc khá đơn...