Bệnh gan khác

Suy gan cấp tính

Suy gan cấp tính
Định nghĩa Suy gan cấp tính xảy ra khi gan nhanh chóng mất khả năng hoạt động.Thô...

Bệnh viêm gan virus D

Bệnh viêm gan virus D
Virus viêm gan D (HDV) được Rizzeto khám phá ra vào năm 1977. Đây là một loại vi khuẩn có cấu trúc khá đơn...